Panduan Pendaftaran dan Permohonan

OAS memerlukan pemohon mendaftar secara atas talian (online). Maklumat yang diperlukan adalah Maklumat Syarikat atau Maklumat Pengguna berserta ID Pengguna. Alamat emel akan digunakan sebagai ID Pengguna bagi sistem ini.

Carta Aliran Pendaftaran Pengguna Carta Aliran Permohonan Baru / Pembaharuan Carta Aliran Semakan Status Permohonan