MAKLUMAN PENGUATKUASAAN KRITERIA DAN KEPERLUAN DOKUMEN PERMOHONAN LESEN (BAWAH 5MW)

Berkuatkuasa serta-merta, sila rujuk kriteria dan keperluan dokumen terkini (Criteria & Documents Requirement For License Application) bagi permohonan lesen (bawah 5MW). Mana-mana permohonan yang tidak mencukupi kriteria dan tidak mengemukakan dokumen yang diminta dianggap tidak lengkap dan akan ditolak.